Yasujiro Ozu (1903-1963), aquest gran cineasta de la quotidianitat, juntament amb Akira Kurosawa i Kenji Mizoguchi, és un dels creadors del cinema japonès clàssic. Amb cinquanta-tres pel·lícules al seu repertori, Ozu es va afirmar com un poeta de la seva època impactant a la majoria de cineastes de generacions posteriors a ell, no només com Kore-eda, sinó també a d’altres fora del seu país com Antonioni o Víctor Erice per nomenar només a alguns. La retrospectiva que es presenta properament a Filmoteca de Catalunya és la més àmplia que es coneix fins ara. De les divuit pel·lícules realitzades entre 1929 i 1960, a més de les dues pel·lícules pòstumes del 1961 i 1962, més de la meitat d’aquests títols es van a traduir i subtitular per primera vegada.

Yasujiro Ozu (1903-1963), este gran cineasta de lo cuotidiano, junto con Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi, es uno de los creadores del cine japonés clásico. Con cincuenta y tres películas en su haber, Ozu se afirmó como un poeta de su época impactando a la mayoría de cineastas de generaciones posteriores a él, no solo como Kore-eda, sino también a otros fuera de su país como Antonioni o Víctor Erice por nombrar solo algunos. La retrospectiva que se presenta próximamente en Filmoteca de Catalunya es la más amplia que se conoce hasta ahora. De las dieciocho películas realizadas entre 1929 y 1960, además de las dos películas póstumas de 1961 y 1962, más de la mitad de estos títulos se van a traducir y subtitular por primera vez.

Yasujiro Ozu (1903-1963), this great filmmaker of the everyday life, along with Akira Kurosawa and Kenji Mizoguchi, is one of the creators of classical Japanese cinema. With fifty-three films to his credit, Ozu asserted himself as a poet of his time influencing the majority of filmmakers from subsequent generations, not only as Kore-eda, but also to others outside his country of origin such as Antonioni or Víctor Erice to name just a few. The retrospective soon to be presented at Filmoteca de Catalunya is the broader known to date. Of the eighteen films made between 1929 and 1960, along with the two posthumous films of 1961 and 1962, more than half of these titles will be translated and subtitled for the first time.

 

Dies de joventut (Wakaki hi) 1929 | 103’ | Drama

Ambdós protagonistes estimen la mateixa noia, fet que serà una font de conflictes. Reflexió sobre el pas del temps.

Ambos protagonistas están enamorados de la misma chica, hecho que originará conflictos. Reflexión sobre el paso del tiempo.

Both characters are in love with the same girl, and this will cause some trouble. Reflection of the passing of time.

 

Vaig suspendre però… (Rakudai wa shitakeredo) 1930 | 64’ | Drama

Del subgènere gakusei-mono. Tot i l’esforç dels protagonistes, aquests suspenen. Al mateix temps, tant el temps com la joventut s’evaporen.

Del subgénero gakusei-mono. Pese al esfuerzo de los protagonistas, estos suspenden. Al mismo tiempo, tanto el tiempo como la juventud se evaporan.

Part of the sub-genre called “gakusei-mono”. Despite the characters’ efforts, they fail their exams. At the same tiempo, both time and youth fade away.

 

Vaig néixer però… (Umarete wa mita keredo) 1932 | 91’ | Comèdia / Drama

Una família es trasllada a la perifèria. D’estructura circular, l’acció es desenvolupa a la casa dels Yoshii, la del seu cap, l’escola, l’oficina i un descampat.

Una familia se traslada a la periferia. De estructura circular, la acción se desarrolla en el hogar de los Yoshii, la de su jefe, la escuela, la oficina y un descampado.

A family moves out  to the periphery. With a circular structure, the plot is developed in the Yoshii household, their boss’, the school, the office and a waste ground.

 

Història de veïnat (Nagaya Shinshiroku) 1947 | 72’ | Drama

Personatges d’origen humil: la vella Otane, a qui tots consulten, i el petit Kohei, horfe i sense amics.

Personajes de origen humilde: la señora Otane, a quien todos piden consejo, i el pequeño Kohei, huérfano y sin amigos.

Characters from a modest background: Mrs. Otane, the one everbody asks for advice, and the little Kohei, orphan and friendless.

 

Una gallina al vent (Kaze no naka no mendori) 1948 | 84’ | Drama

Durant la primera part de la pel·lícula, la Tokiko ha de prostituir-se per sobreviure; a la segona, el seu marit torna de la guerra. Relacionat amb la pèrdua de l’entusiasme i la innocència.

En la primera parte de la película, Tokiko necesita prostitutirse para sobrevivir; en la segunda, su marido vuelve de la guerra. Relacionado con la pèrdida del entusiasmo y la inocencia.

In the first half, Tokiko is forced to prostitute herself in order to survive; in the second, her husband returns from war. Related to the loss of enthusiasm and innocence.

 

Primavera tardana (Banshun) 1949 | 108’ | Drama

Reivindicació dels ritus i valors tradicionals, en perill per l’ocupació americana, entre un pare i una filla. Guió per Kogo Noda.

Reivindicación de los ritos y valores tradicionales, en peligro debido a la ocupación americana, entre un padre i una hija. Guión por Kogo Noda.

Reivindication of the rites and traditional values, endangered due to the American occupation, between a father and his child. Script by Kogo Noda.

 

Les germanes Munekata (Munekata kyodai) 1950 | 112’ | Drama

Dues germanes que són móns oposats; una és molt tradicional, i l’altra està “occidentalitzada”.

Dos hermanas que son mundos opuestos; una es muy tradicional, y la otra está “occidentalizada”.

Two sisters that are totally opposed; one of them is very traditional, whereas the other has been “occidentalized”.

 

Començament d’estiu (Bakushu) 1951 | 125’ | Drama

Tres generacions es reuneixen sota el mateix sostre amb l’arribada d’un oncle i el casament de la Noriko.

Tres generaciones se reunen bajo el mismo techo con la llegada de un tío suyo y la boda de Noriko.

Three generations are brought together under the same roof with the arrival of an uncle and Noriko’s wedding.

 

El sabor del té verd amb arròs (Ochazuke no aji) 1952 | 116’ | Drama

Una parella entra en crisi quan ell ha de marxar a Amèrica Llatina per motius professionals. El  menú del sopar de comiat figura al títol.

Una pareja entra en crisis cuando él debe marcharse a Latinoamérica por motivos profesionales. El menú de la cena de despedida está indicada en el título.

A couple is in crisi when he must go travel to Latin America for professional reasons. The menu of the farewell dinner gives the film its title.

 

Contes de Tokio (Tokyo monogatari ) 1953 | 135’ | Drama

Uns avis viatgen a Tokio per conèixer els seus nets. Decebuts, s’adonen que ells no estan fets per adaptar-se a la vida de la gran ciutat.

Unos abuelos viajan a Tokyo para conocer a sus nietos. Decepcionados, se dan cuenta de que no están hechos para adaptarse a la vida de la gran ciudad.

An old couple travels to Tokyo with the purpose of meeting their grandchildren. Disappointed, they realize  they cannot get used to the life in the big city.

 

Primavera precoç (Soshun) 1956 | 144’ | Drama

La crisis d’una parella a causa de la pèrdua d’un fill. Propi del cinema d’Ozu, els protagonistes tindran dret a una segona oportunitat.

La crisis de una pareja debido a la pérdida de su hijo. Típico del cine de Ozu, los protagonistas tendrán derecho a una segunda oportunidad.

A couple in crisis due to the death of a child. Typical in Ozu’s cinema, the characters will be granted a second opportunity.

 

Crepuscle a Tokio (Tokyo boshoku) 1957 | 141’ | Drama

Pel·lícula menystinguda per la crítica i el públic. Història d’una família desestructurada narrada amb gran elegància.

Película infravalorada por la crítica y el público. Historia de una familia desestructurada narrada con gran elegancia.

Underrated film,  both by critics and public. The story of a disfunctional family, narrated with great elegance.

 

Flors d’equinocci (Higanbana) 1958 | 120’ | Drama

Els Hirayama, reunits per un casament, no estan tan units com sembla. Adaptació de l’obra de Tom Satomi.

Los Hirayama, que se reunen a causa de una boda, no están tan unidos como parece. Adaptación de la obra de Tom Satomi.

The Hirayama family, reunited due to a wedding, are not as close as it seems. Adaptation of Tom Satomi’s work.

 

Bon dia (Ohayo) 1959 | 94’ | Comèdia / Família

Tokio, 1959. Dificultats laborals d’un jove que no troba feina tractades en to de comèdia. Història semblant a “Umarete wa mita keredo” Tokyo, 1959.

Las dificultades laborales de un joven que no encuentra trabajo, en tono de comedia. Historia parecida a “Umarete wa mita keredo”.

Tokyo, 1959. The difficulties of a young man who does not find a job, exposed in a comic way. Similar to “Umarete wa mita keredo”.

 

Les herbes flotants. (Ukigusa) 1959 | 119’ | Drama / Remake

Remake de la versió de 1934. Pare i fill  estan sempre competint entre ells.

Remake de la versión de 1934. Padre e hijo están siempre compitiendo entre ellos.

Remake of the 1934’s version. A father and his son are always competing with each other.

 

Tardor tardana (Akibiyori) 1960 | 129’ | Drama

Adaptació de Ton Satomi i semblant a Banshun. Una vídua és la cap de família fins que un casament fa esclatar el precari equilibri de les relacions familiars.

Adaptación de Ton Satomi y semejante a Banshun. Una viuda es la cabeza de familia hasta que una boda hace estallar el precario equilibrio de las relaciones familiares.

Adaptation of Ton Satomi and similar to Banshun. A widow is the head of the family until a wedding destroys the precarious balance between family relationships.

 

El darrer estiu (Kohayagawa-ke no aki) 1961 | 103’ | Drama / Família

Situada a Osaka, mostra la contraposició entre el vell Japó i la modernitat, i també l’”enterrament” metafòric del primer.

Ubicada Osaka, muestra la contraposición entre el viejo Japón y la modernidad, y también el “entierro” metafórico del primero.

Located in Osaka, it shows the contrast between old Japan and modernity, as well as the metaphorical “burial” of the first.

 

El sabor del sake (Samma no aji) 1962 | 113’ | Drama / Família

Darrer film d’Ozu. Un pare i fill ocupats pel casament de la filla en absència de la mare. Elogi dels petits plaers de la vida, fins i tot al fi (la tardor) d’aquesta.

Último film de Ozu. Un padre e hijo ocupados con la boda de la hija en ausencia de la madre. Elogio a los pequeños placeres de la vida, incluso en el fin (el otoño) de esta. Ozu’s latest film.

A father and son are buried in work to prepare the wedding of the daughter in the absence of the mother. Tribute to the small pleasures of life, even at its last (the autumn).