THE NEXT GUARDIAN

Bhutan

Especial

Director: Arun Bhattarai
Any: 2017
Durada: 74′
Idioma: VOSE
Gènere: Documental

Sinopsis

En poble aïllat del regne Himàlaia de Bhutan, en Gyembo (16) i en Tashi (15) recorren sense rumb mentre que el seu pare poleix les antigues relíquies de l’altar del monestir de la família. La família porta cudiant el monestir de generació en generació des de fa milers d’anys. Seguint la tradició, el pare vol que el seu fill Gyembo que continuï amb la tradició familiar, però ell té altres somnis com la seva germana. La pel·lícula ens mostra petites situacions, on podem observar i entrar en la família bhutanesa. Mitjançant aquestes situacions, veiem dos contrastos i dues gernacions que es veuen atrapats en un xoc del temps.

Biografia del Director

Arun Bhattarai va neixer a Samtse, Bhutan, al 1985. És va graduar en la primera edició de Docnomads Joint Masters en el que va ser guardonat amb el programa d’Erasmus Mundus a Lisboa, Budapest i Brussel·les. Va treballar durant cinc anys a Bhutan Broadcasting Service(BBS) com a director de documentals per a joves i programes de televisió. Molts dels seus documentals han sigut reproduïts a festivals com Prix Jeunesse Festival, Germany and Alparvima Film Festival o la India. Va desarrollar The Guardian en diferents tallers internacionals.

Festivals i Premis

International Human Rights Documentary Festival 2017


PROJECCIÓ

Dissabte 3 de Novembre

10:00h

MhiC
Entrada Lliure / Capacitat Limitada


THE NEXT GUARDIAN

Bhutan

ESPECIAL

Director: Arun Bhattarai
Año: 2017
Duración: 74′
Idioma: VOSE
Género: Documental

Sinopsis

En pueblo aislado del reino Himalaya de Bután, Gyembo (16) i Tashi (15), recorren sin rumbo mientras que su padre pule las antiguas reliquias del altar del monasterio de la familia. La familia lleva cuidando del monasterio desde hace generaciones, hace miles de años. Siguiendo la tradición, el padre quiere que su hijo Gyembo continúe con la tradición familiar, pero él tiene otros sueños al igual que su hermana. La película nos muestra pequeñas situaciones, donde se puede observar y entrar en la familia butanesa. Mediante estas situaciones, vemos dos contrastes y a dos generaciones que se ven atrapadas en un choque de tiempo.

Biografía del Director

Arun Bhattarai nació en1985, en Samtse, Bután. Se graduó en la primera edición de Docnomads Joint Masters por el cual fue premiado con el programa Erasmus Mundus a Lisboa, Budapest y Bruselas. Trabajó durante cinco años en Bhutan Broadcasting Service (BBS) como director de documentales para jóvenes y programas de televisión. Muchos de sus documentales han sido reproducidos en festivales como Prix Jeunesse Festival, Germany and Alparvima Film Festival o en India. Desarrolló The Guardian en diferentes talleres internacionales.

Festivales y Premios

International Human Rights Documentary Festival 2017


PROYECCIÓN

Sábado 3 de Noviembre

10:00h

MhiC
Entrada Libre / Capacidad Limitada


THE NEXT GUARDIAN

Bhutan

Special

Director: Arun Bhattarai
Year: 2017
Duration: 74′
Language: Original Version – Spanish Subtitles
Genre : Documentary

Synopsis

In a remote village in the Himalayan Kingdom of Bhutan, Gyembo (16) and Tashi (15) aimlessly roam while their father meticulously polishes the ancient relics inside the altar of their family monastery. This family has been taking care of the monastery from one generation to the next for thousands of years. Following tradition, the father wants his son Gyembo to carry on the family heritage, but he has other desires just like his sister. The film through bittersweet micro-situations takes us inside a Bhutanese family where the contrasting dreams of two generations are caught in a time clash.

Director’s Biography

Arun Bhattarai was born in Samtse, Bhutan. He graduated from the first edition of Docnomads Joint Masters for which he was awarded a full Erasmus Mundus scholarship in Lisbon, Budapest and Brussels. He worked at the Bhutan Broadcasting Service (BBS) as a TV director for youth documentaries and TV programs for more than 5 years. His short documentaries have been screened in festivals like Prix Jeunesse Festival, Germany and Alparvima Film Festival, India. He developed The Guardian on several international workshops.

Festivals and Awards

International Human Rights Documentary Festival 2017


SCREENING

Saturday 3rd Nov

10:00h

MhiC
Free entrance / Limited capacity