OUR TIME WILL COME

Hong Kong

Official

“ASIAN CINERAMA” | OUT OF COMPETITION

Director: Ann Hui
Year: 2017
Duration: 130′
Language: Original Version – Spanish Subtitles
Genre : Drama, War

Synopsis

1941. Hong Kong is under Japanese occupation. During the three-year-and-eight-month occupation, the Japanese military pillaged homes and arrested cultural figures living in Hong Kong. The anti-Japanese Dongjiang guerilla unit is tasked with rescuing these cultural figures and extracting them from the besieged city. The occupation transformed Hong Kong from a prosperous city into a barren land with no food or water. Primary school teacher, Fang Lan (Zhou Xun) and her mother (Deanie Ip) are trying to live out this difficult period in a small run-down flat in Wanchai. After the schools are shut down, Lan – who recently broke up with Wing (Wallace Huo Chienhwa) – unwittingly finds herself embroiled in the guerillas’ mission to save novelist Mao Dun. In the process, she meets Blackie Lau (Eddie Peng), the intrepid sharpshooter captain of the guerillas’ Urban and Firearms unit. Taking notice of Lan’s calm, intelligent nature, Blackie recruits her to join the guerillas. Lan sets up a secret liaison point for the guerillas in the city, stealthily delivering intelligence and extracting artists from the city under the watchful eyes of the Japanese military. Worried for her daughter’s safety, Lan’s mother volunteers to take Lan’s place as a courier, only to be arrested on the job. To save her mother, Lan is forced to turn to Wing, who now works for the Japanese.

Director’s Biography

From Summer Snow, The Postmodern Life of My Aunt and The Way We Are to A Simple Life and The Golden Era, Ann Hui has always excelled in making films that portray women. Each of her film has earned accolades and acclaim from around the globe, and she has helped countless actresses land on the award stage. Her latest film – Our Time Will Come – is based on real characters and real incidents from the pages of history. Whenever Ann Hui makes a film, she attracts some of the best actors around for her cast, and this film is no exception. In addition to iconic award-winning actress Zhou Xun, Nina Paw and Deanie Ip each hold two best actress awards. Tony Leung has won the best actor prize from the Hong Kong Film Awards, the Hong Kong Film Critics Society and the Golden Horse Awards. Up-and-coming actress Jessie Li already has two Hong Kong Film Awards under her belt. Even singer-songwriter Ivana Wong is a two-time Hong Kong Film Award-winng actress. Seasoned actors such as Kingdom Yuen, Candy Lo, Leila Tong, Ray Lui, Sam Lee, Eddie Cheung and Stanley Fung are also in the cast, playing everyday people fighting to survive in wartorn Hong Kong. These great actors make every character in the film memorably come alive.

Festivals and Awards

2018: Beijin College Student Film Festival – Best Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Film
2018: Hong Kong Film Awards – Best Director
2018: Hong Kong Film Awards – Best Supporting Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Art Direction
2018: Hong Kong Film Awards – Best Original Film Score
2018: Asian Film Awards – Best Original Music
2017: Golden Screen Awards – Best Supporting Actress


SCREENING

Saturday 10th Nov

20:00h

CINEMES GIRONA


OUR TIME WILL COME

Hong Kong

Oficial

 “ASIAN CINERAMA” | FORA DE COMPETICIÓ

Director: Ann Hui
Any: 2017
Durada: 130′
Idioma: VOSE
Gènere: Drama, Guerra

Sinopsi

1941: Hong Kong està sota l’ocupació japonesa. Durant l’ocupació, que va durar tres anys i vuit mesos, els militars japonesos van saquejar cases i van arrestar personalitats significatives del món de la cultura que residien a Hong Kong. La unitat d’escamot Dongjiang anti-japonesa té la missió de rescatar-les i treure-les de la ciutat assetjada. L’ocupació va transformar Hong Kong d’una ciutat pròspera a una terra estèril sense aliments. La mestra d’escola de primària, Fang Lan (Zhou Xun) i la seva mare (Deanie Ip) tracten de sobreviure en un petit apartament de Wanchai. Després que els col·legis es van tancar, Lan – que recentment va trencar amb Wing (Wallace Huo Chienhwa) – sense voler es veu involucrada en la missió de la guerrilla per tal de salvar el novel·lista Mao Dun. Durant la missió coneix a Blackie Lau (Eddie Peng), l’intrèpid capità de la unitat de franctiradors de la guerrilla. Tenint en compte la serenitat i la intel·ligència de Lan, Blackie la recluta perquè s’uneixi a la guerrilla. Lan estableix un punt de trobada secreta a la ciutat per la guerrilla i planeja cautelosament el rescat dels artistes de la ciutat sota la controladora mirada dels militars japonesos. Preocupada per la seguretat de la seva filla, la mare de Lan s’ofereix com a voluntària per ocupar el lloc de Lan com a missatgera, però només aconsegueix ser arrestada durant la missió. Per salvar la seva mare, Lan es veu obligada a recórrer a Wing, que ara treballa per als japonesos.

Biografia del Director

Des Summer Snow, The postmodern life of my aunt i The Way We Are fins a A Simple Life i The Golden Era, Ann Hui sempre ha destacat per fer pel·lícules que retraten a les dones. Cadascuna de les seves pel·lícules ha rebut elogis i aclamacions de tot el món i ella ha ajudat a innombrables actrius a arribar a l’escenari dels premis. La seva última pel·lícula, Our Time Will Come, està basada en personatges i successos reals basats en les pàgines de la història. Cada vegada que Ann Hui fa una pel·lícula, crida l’atenció d’alguns dels millors actors per al càsting, i aquesta pel·lícula no és una excepció. A més de l’emblemàtica actriu guardonada Zhou Xun, Nina Paw i Deanie Ip han obtingut dos premis a la millor actriu. Tony Leung ha guanyat el premi al millor actor dels Hong Kong Film Awards, la Hong Kong Film Critics Society i els Golden Horse Awards. La prometedora actriu Jessie Li ja té dos merescuts premis al seu haver. Actors reconeguts com Kingdom Yuen, Candy El, Leila Tong, Ray Lui, Sam Lee, Eddie Cheung i Stanley Fung també estan en l’elenc, interpretant a persones que lluiten per sobreviure a Hong Kong. Aquests grans actors fan que tots els personatges de la pel·lícula cobrin vida memorablement.

Festivals i Premis

2018: Beijin College Student Film Festival – Best Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Film
2018: Hong Kong Film Awards – Best Director
2018: Hong Kong Film Awards – Best Supporting Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Art Direction
2018: Hong Kong Film Awards – Best Original Film Score
2018: Asian Film Awards – Best Original Music
2017: Golden Screen Awards – Best Supporting Actress


PROJECCIÓ

Dissabte 10 Nov

20:00h

CINEMES GIRONA


OUR TIME WILL COME

Hong Kong

Oficial

“ASIAN CINERAMA” | FUERA DE COMPETICIÓN

Director: Ann Hui
Año: 2017
Duración: 130′
Idioma: VOSE
Género: Drama, Guerra

Sinopsis

1941: Hong Kong está bajo la ocupación japonesa. Durante la ocupación, que duró tres años y ocho meses, los militares japoneses saquearon casas y arrestaron a personalidades significativas del mundo de la cultura que residían en Hong Kong. La unidad de guerrilla Dongjiang anti-japonesa tiene la misión de rescatarlas y sacarlas de la ciudad asediada. La ocupación transformó Hong Kong de una ciudad próspera a una tierra estéril sin alimentos. La maestra de escuela primaria, Fang Lan (Zhou Xun) y su madre (Deanie Ip) tratan de sobrevivir en un pequeño apartamento de Wanchai. Después de que los colegios se cerraron, Lan – que recientemente rompió con Wing (Wallace Huo Chienhwa) – sin querer se ve involucrada en la misión de la guerrilla para salvar al novelista Mao Dun. Durante la misión conoce a Blackie Lau (Eddie Peng), el intrépido capitán de la unidad de francotiradores de la guerrilla. Teniendo en cuenta la serenidad y la inteligencia de Lan, Blackie la recluta para que se una a la guerrilla. Lan establece un punto de encuentro secreto en la ciudad para la guerrilla y planea cautelosamente el rescate de los artistas de la ciudad bajo la controladora mirada de los militares japoneses. Preocupada por la seguridad de su hija, la madre de Lan se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de Lan como mensajera, pero solo consigue ser arrestada durante la misión. Para salvar a su madre, Lan se ve obligada a recurrir a Wing, que ahora trabaja para los japoneses.

Biografía del Director

Desde Summer Snow, The postmodern life of my aunt y The Way We Are hasta A Simple Life y The Golden Era, Ann Hui siempre ha destacado por hacer películas que retratan a las mujeres. Cada una de sus películas ha recibido elogios y aclamaciones de todo el mundo y ella ha ayudado a innumerables actrices a llegar al escenario de los premios. Su última película, Our Time Will Come, está basada en personajes reales y sucesos reales basados en las páginas de la historia. Cada vez que Ann Hui hace una película, llama la atención de algunos de los mejores actores para el casting, y esta película no es una excepción. Además de la icónica actriz galardonada Zhou Xun, Nina Paw y Deanie Ip han obtenido ambos premios a la mejor actriz. Tony Leung ha ganado el premio al mejor actor de los Hong Kong Film Awards, la Hong Kong Film Critics Society y los Golden Horse Awards. La prometedora actriz Jessie Li ya tiene dos merecidos premios en su haber. Actores reconocidos como Kingdom Yuen, Candy Lo, Leila Tong, Ray Lui, Sam Lee, Eddie Cheung y Stanley Fung también están en el elenco, interpretando a personas que luchan por sobrevivir en Hong Kong. Estos grandes actores hacen que todos los personajes de la película cobren vida memorablemente.

Festivales y Premios

2018: Beijin College Student Film Festival – Best Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Film
2018: Hong Kong Film Awards – Best Director
2018: Hong Kong Film Awards – Best Supporting Actress
2018: Hong Kong Film Awards – Best Art Direction
2018: Hong Kong Film Awards – Best Original Film Score
2018: Asian Film Awards – Best Original Music
2017: Golden Screen Awards – Best Supporting Actress


PROYECCIÓN

Sábado 10 Nov

20:00h

CINEMES GIRONA