BLACK KITE

Afghanistan

Panorama

Director: Tarique Qayumi
Year: 2017
Duration: 87′
Language: Original Version – Spanish Subtitles
Genre: Drama

Synopsis

Arian loves kites but a changing Afghanistan stands in his way. When the Taliban take power and ban kite flying, he all but gives up on his passion. However, to give his daughter Seema a sense of childhood that he once had, Arian risks his life to find and fly kites.

Director’s Biography

Tarique Qayumi was born in Afghanistan and go to Canada as a refugee in 1983. He graduate school at UCLA, where he completed his Screenwriting MFA. While in Afghanistan (2011- 2015) he wrote, directed and produced “Truth Unveiled”, Afghanistan’s first docudrama series; “The Defenders”, a drama miniseries, as well as Afghan “Sesame Street”. His first feature film, “Targeting” was directed in Los Angeles: a psychological-thriller about a female American soldier who returns home from war. “Black Kite” is his second feature: he wrote, directed, edited, and shot the film. He received both a grant from Canada Council for the Arts and as well the British Columbia Council for the Arts. “Black Kite” premiered at TIFF in 2017.

Festivals and Awards

2017: Toronto International Film Festival.
2018: Filmfest München.


SCREENING

Saturday 10th Nov

12:00h

CINEMES GIRONA


BLACK KITE

Afghanistan

Panorama

Director: Tarique Qayumi
Any: 2017
Durada: 87′
Idioma: VOSE
Gènere: Drama

Sinopsi

Arian estima els estels, però un Afganistan canviant s’interposa en el seu camí. Quan els talibans prenen el poder i prohibeixen volar estels, gairebé abandona la seva passió. No obstant això, per donar-li a la seva filla Seema una sensació d’infància que un cop ell va tenir, Arian arrisca la seva vida per trobar i volar estels.

Biografia del Director

Tarique Qayumi va néixer a l’Afganistan i va anar a Canadà com a refugiat en 1983. Es va llicenciar en UCLA, on va completar el seu màster com a guionista. Mentre va estar a l’Afganistan (2011-2015) va escriure, va dirigir i va produir “Truth Unveiled”, la primera sèrie de docudrama de l’Afganistan; “The Defenders”, una minisèrie de drama, així com el “Barri Sèsam” afganès. El seu primer llargmetratge, “Targeting” va ser dirigit a Los Angeles: un thriller psicològic sobre una dona soldat nord-americà que torna a casa de la guerra. “Black Kite” és el seu segon llargmetratge: va escriure, dirigir, editar i filmar la pel·lícula. Va rebre una beca del Consell de les Arts de Canadà i del Consell de les Arts de Columbia Britànica. “Black Kite” es va estrenar a TIFF el 2017.

Festivals i Premis

2017: Toronto International Film Festival.
2018: Filmfest München.


PROJECCIÓ

Dissabte 10 Nov

12:00h

CINEMES GIRONA


BLACK KITE

Afghanistan

Panorama

Director: Tarique Qayumi
Año: 2017
Duración: 87′
Idioma: VOSE
Género: Drama

Sinopsis

Arian ama las cometas, pero un Afganistán cambiante se interpone en su camino. Cuando los talibanes toman el poder y prohíben volar cometas, casi abandona su pasión. Sin embargo, para darle a su hija Seema una sensación de infancia que una vez él tuvo, Arian arriesga su vida para encontrar y volar cometas.

Biografía del Director

Tarique Qayumi nació en Afganistán y fue a Canadá como refugiado en 1983. Se licenció en UCLA, donde completó su master como guionista. Mientras estuvo en Afganistán (2011-2015) escribió, dirigió y produjo “Truth Unveiled”, la primera serie de docudrama de Afganistán; “The Defenders”, una miniserie de drama, así como el “Barrio Sésamo” afgano. Su primer largometraje, “Targeting” fue dirigido en Los Ángeles: un thriller psicológico sobre una mujer soldado estadounidense que regresa a casa de la guerra. “Black Kite” es su segundo largometraje: escribió, dirigió, editó y filmó la película. Recibió una beca del Consejo de las Artes de Canadá y del Consejo de las Artes de Columbia Británica. “Black Kite” se estrenó en TIFF en 2017.

Festivales y Premios

2017: Toronto International Film Festival.
2018: Filmfest München.


PROYECCIÓN

Sábado 10 Nov

12:00h

CINEMES GIRONA